Kurs maklerski
Start Jak zostać maklerem? Materiał Oferta Opinie Linki Kontakt

Zostań maklerem!

Kurs maklerski w Krakowie
ZAPISY NA X EDYCJĘ TRWAJĄ - ZAPRASZAMY
_________________________________
Zapraszamy na zajęcia 08 luty 2019
Dziś jest:
Grudzień 2018Jak zostać maklerem giełdowym?


Naturalnym środowiskiem pracy maklera giełdowego jest rzecz jasna giełda papierów wartościowych. Może on jednak pracować zarówno na głównym rynku giełdowym, przekazując zlecenia od klientów prywatnych i instytucjonalnych do domów maklerskich, jak i może pełnić funkcję maklera nadzorującego pracę maklerów front office. Sprawdźmy, jak zostać maklerem? Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do pracy w takim zawodzie?

Zawód: makler giełdowy

Podmioty rynku giełdowego wspólnie tworzą go i funkcjonują na nim. Każdy z nich ma swoje cele i zadania do zrealizowania. Makler bez wątpienia jest takim podmiotem. Do jego podstawowych czynności na co dzień zalicza się pośredniczenie w realizacji transakcji kupna i sprzedaży głównie akcji spółek giełdowych (więcej informacji w XTB), ale nie tylko. Pośredniczy w handlu wszelkimi papierami wartościowymi, które są notowane na giełdzie. Makler reprezentuje członków giełdy, czyli wszystkie firmy inwestycyjne, fundusze i klientów prywatnych.

Maklerzy front i back office

Decydując się na to, że zostaniemy maklerem, musimy też wybrać, czy chcemy się szkolić na maklera front office czy back office. Front office to makler zajmujący się obsługiwaniem klientów indywidualnych i instytucjonalnych, zaś maklerzy typu back office to maklerzy nadzorujący. Warto przy tym podkreślić, że maklerzy back office najczęściej zaczynają pracę polegającą na nadzorze nad działalnością pozostałych maklerów, po zgromadzeniu doświadczenia jako maklerzy front office. Makler nadzorujący nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami - inwestorami giełdowymi. Zajmuje się kontrolowaniem poprawności realizowania zleceń. Powinien weryfikować je i sprawować wszechstronną opiekę nad maklerami front office.

Ci z kolei zajmują się przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń od klientów indywidualnych i instytucjonalnych na giełdę. Jeśli makler ma odpowiednie zezwolenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, może też świadczyć swoim klientom usługi doradztwa inwestycyjnego.

Jak zostać maklerem?

Kiedy już zapoznamy się ze specyfiką działania i pracy maklerów giełdowych, możemy podjąć decyzję, czy chcemy pracować w takim zawodzie? Predyspozycje do pracy maklera mają osoby, które mają wiedzę ekonomiczną, dobrze czują się w zagadnieniach matematycznych, potrafią łatwo nawiązywać kontakty z klientami i będą mogli z nimi stale współpracować. Makler często podejmuje decyzje i aktywność w warunkach stresu, dlatego taka praca wymaga bycia odpornym na stres i stabilnym pod względem psychicznym. Maklerzy muszą też dobrze analizować wiadomości płynące z giełdy i gospodarki globalnej, zwłaszcza wówczas, gdy mają kompetencje do tego, aby doradzać w inwestycjach swoim podopiecznym - inwestorom.

Podstawą do zostania maklerem giełdowym jest zdanie egzaminu związanego z tym zawodem. Egzamin jest organizowany dwa razy do roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, w zależności od zapotrzebowania i liczby zgłoszonych do niego kandydatów na maklerów.

Do egzaminu może przystąpić właściwie każda osoba, o ile wcześniej zgłosi chęć uczestnictwa w nim. Wówczas w odpowiedzi KNF wysyła list z informacją o dacie i godzinie egzaminu. Nie trzeba ukończyć żadnych szkoleń i szkół, aby uczestniczyć w egzaminie na maklera giełdowego. Jeśli tylko czujemy się na siłach zdać taki egzamin, możemy wysyłać swoją aplikację. Na egzamin trzeba przynieść obowiązkowo dokument tożsamości i dowód wniesienia stosownej opłaty.

Wszystkie materiały biurowe kandydat na maklera otrzymuje na miejscu od KNF. Sam egzamin składa się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru, z 4 wariantami odpowiedzi. Cały egzamin trwa dokładnie 180 minut - 3 godziny. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, ale jeśli udzieli złej odpowiedzi od zdobytej puli punktów odjęty mu zostanie 1 punkt. Trzeba mieć to na uwadze „strzelając” w odpowiedzi na pytania.

Po zdaniu pozytywnie egzaminu dana osoba otrzymuje licencję maklera i zostaje wciągnięta na listę maklerów prowadzoną przez KNF.