Kurs maklerski
Start Materiał Oferta Opinie Linki O nas Kontakt

Zostań maklerem!

Kurs maklerski w Krakowie
ZAPISY NA X EDYCJĘ TRWAJĄ - ZAPRASZAMY
_________________________________
Zapraszamy na zajęcia 08 luty 2019
Kraków, ul. Blich 3/4 godzina 10.00
Dziś jest:
Październik 2018Plan spotkań obejmuje następujące zagadnienia:


1. Historia i podstawowe zagadnienia związane z giełdą.
 • różne możliwości inwestowania (rodzaje zleceń, podstawy o kontraktach futures, forward i opcjach).
 • podstawowe narzędzia analiza fundamentalnej wskaźniki (płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności)
 • analiza techniczna (linie trendu, średnie, formacje japońskiej analizy technicznej itp.)
 • praktyczne podejście do inwestowania

2. Wyznaczanie kursów.
 • harmonogram sesji
 • dokładność kursów
 • rodzaje zleceń
 • ograniczenia dynamiczne i statyczne
 • modyfikacja złożonych zleceń
 • budowa arkusza zleceń i wyznaczanie kursu dnia

3. Arytmetyka finansowa.
 • definicje dotyczące wartości pieniądza w czasie
 • kapitalizacja prosta i złożona, zgodna i niezgodna
 • stopa zwrotu z inwestycji
 • dyskonto
 • wkłady oszczędnościowe (renta)
 • spłata kredytu (metody równych rat kapitałowych i i równych płatności)
 • ocena projektu inwestycyjnego

4. Analiza obligacji i wycena akcji
 • analiza i wycena instrumentów dłużnych
 • czas trwania obligacji (duration), wypukłość (convexity) oraz wzoru przybliżone
 • analiza portfelowa
 • analiza akcji

5. Kontrakty terminowe futures i forward.
 • wycena kontraktów, kontrakty walutowe
 • zabezpieczanie pozycji
 • zmiana wartości beta
 • strategia cash&carry oraz reverse cash&carry (możliwości arbitrażu)

6. Opcje
 • rodzaje opcji (put,call)
 • strategie opcyjnie (spread byka, niedĽwiedzia, motyla, strip, strap, kondor)
 • zyskowność strategii (maksymalny do osiągnięcia zysk i strata)
 • wpływ czynników na premię opcji

7. Wycena firm
 • ustalenie wolnych przepływów (FCFF, FCFE)
 • ustalenie stopy dyskontowej
 • obliczanie wartości firmy, kapitału własnego i pojedynczej akcji
 • model DuPonta
 • dźwignia (finansowa, operacyjna, całkowita)
 • bilans

Ponadto w trakcie trwania kursu poznają Państwo niektóre tajniki psychologii inwestowania, a także dostaną Państwo informacje, na które akty prawne warto baczniej zwrócić uwagę przygotowując się do egzaminu maklerskiego.